kontakt

Syndyk masy upadłości Jana Bończyka sprzeda:

100.000 akcji imiennych serii A o nr od 100.001 do 200.000

oraz

100.000 akcji imiennych serii C o nr 000.001 do 100.000

spółki ZUTEH RAIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (KRS 0000548407)

za cenę 200.000 zł

kontakt: Piotr Kasnowski, k: 604 974 712, m: pk@kasnowski.pl