kontakt

Syndyk masy upadłości Jana Bończyka sprzeda:

100.000 akcji imiennych serii A o nr od 100.001 do 200.000

oraz

100.000 akcji imiennych serii C o nr 000.001 do 100.000

spółki ZUTEH RAIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (KRS 0000548407)

 

kontakt: Piotr Kasnowski, k: 604 974 712, m: pk@kasnowski.pl

 

Syndyk Masy Upadłości Beaty Marszałkowskiej i Michała Marszałkowskiego sprzeda z wolnej ręki:

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zwartą zabudową budynków produkcyjnych o łącznej powierzchni użytkowej 449,49 m², murowany budynek (śmietnik) o powierzchni użytkowej 9,95 m² oraz ruiny budynku mieszkalnego, położonej w woj. kujawsko-pomorskim, powiecie nakielskim, gminie Kcynia, w miejscowości Kcynia przy ul. 22 Stycznia, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 177/6 o powierzchni 0,2140 ha, dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1U/00012900/1 za cenę nie niższą niż 193.987,35 zł.

 

Oferty należy składać mailowo lub listownie na adres: KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o., ul.Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz

 

Operat szacunkowy do pobrania: OPERAT_BY1U:00012900:1

 

Koszty zakupu nieruchomości ponosi kupujący. Nabycie ma skutek egzekucyjny – zostaną wykreślone z urzędu wszystkie obciążenia.

kontakt: Piotr Kasnowski, k: 604 974 712, m: pk@kasnowski.pl