kontakt

doradcy restrukturyzacyjni licencja MS nr 1063 oraz 1653

Poniżej publikujemy aktualne oferty sprzedaży składników w postępowaniach upadłościowych. Pamiętaj, że kupując od syndyka w postępowaniu upadłościowym, nabywasz nieruchomość ze skutkiem egzekucyjnym – tak jak od komornika w postępowaniu egzekucyjnym.

Do każdej sprzedaży nieruchomości zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Przetargu i Aukcji dostępne tutaj oraz Szczególne Warunki Przetargu i Aukcji dostępne niżej, osobno dla każdej z nieruchomości.


Akcje ZUTEH RAIL S.A.

Syndyk masy upadłości Jana Bończyka sprzeda akcje ZUTEH RAIL S.A. w Bydgoszczy (KRS 0000548407):

  1. 100.000 akcji imiennych serii A o nr od 100.001 do 200.000 oraz 
  2. 100.000 akcji imiennych serii C o nr 000.001 do 100.000

za cenę nie mniejszą niż 36.000 zł. Oferty należy składać do dnia 30.09.2023r. po uprzedniej wpłacie wadium w wysokości 10.000 zł na rachunek masy 95 1160 2202 0000 0005 4235 7813. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia 31.10.2023r. Wadium zostanie zwrócono wszystkim oferentom, którzy nie zaproponowali najwyższej ceny w terminie 3 dni od dnia 31.10.2023r.

kontakt: Piotr Kasnowski, tel. 604 974 712; e-mail: pk@kasnowski.pl

Dom 92m2, Sienno, Dobrcz, kuj.-pom. – 351.000 zł

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Sienno, w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim, gminie Dobrcz, około 20km na północ od centrum miasta Bydgoszczy. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem BY1B/00027435/0.

Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Ma powierzchnię 0,0670ha. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną (jezdnią asfaltową). Na nieruchomości w 2970r. został wybudowany wolnostojący, dwukondygnacyjny, murowany budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynek ma powierzchnię użytkową 92,03m2. Budynek jest całkowicie podpiwniczony (w tym garaż 23m2, kotłownia, pomieszczenie magazynowo gospodarcze). Stolarka okienna PCW, dach kryty papą termogrzewalną. Z pokoju na parterze wyjście na zadaszony taras. 

W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się inne nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, linia kolejowa, przystanki komunikacji publicznej oraz szkoła. 

Kontakt telefoniczny w godzinach 8-16.

SZCZEGÓLNE WARUNKI PRZETARGI I AUKCJI

Pobierz: Operat_Sienno / Szczegóły na  OTODOM.pl

kontakt: Klaudia Lewandowska m: 798 472 658, e: kl@kasnowski.pl

data dodania: 01.08.2023

Działka 3.932m2 – Dragacz (Nowe Marzy),  kuj.-pom. – 16.785 zł

Sprzedaży podlega nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Dragacz, we wsi Nowe Marzy. Stanowi ją działka ewidencyjna nr 171/2 o łącznej powierzchni 0,3932 ha. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą pod numerem BY1S/00057843/8.

Kształt nieruchomości jest nieregularny. Teren działki płaski od południowej części. Środkowa część porośnięta olchami. Teren działki nieogrodzony. W drodze, do której dostęp ma działka przebiega sieć teletechniczna. W najbliższym sąsiedztwie grunty rolne, lasy oraz pojedyncza zabudowa zagrodowa. 

Szczegóły na otodom.pl 

Kontakt telefoniczny w godzinach 8-16.

SZCZEGÓLNE WARUNKI PRZETARGI I AUKCJI

Pobierz: Operat_Dragacz / Szczegóły na  OTODOM.pl

kontakt: Klaudia Lewandowska m: 798 472 658, e: kl@kasnowski.pl

data dodania: 24.07.2023

Dom 61m2 – udział 1/5 – Kobylarnia – 35.280 zł

Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/5 w prawie własności nieruchomości położonej w Kobylarni (woj. kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski, gmina Nowa Wieś Wielka) przy ul. Spacerowej, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą o numerze BY1B/00192713/0.

Działka ma kształt regularny. Teren płaski, ogrodzony, porośnięty trawą oraz roślinnością ozdobną. Dojścia do budynku oraz wjazd do garażu utwardzone kostką brukową. W bezpośrednim sądziedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty używane rolniczo. Działka uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną. W drodze przebiega sieć wodociągowa. Dojazd do nieruchomości odbywa się droga gruntową poprzez działkę stanowiącą własność gminy. 

Nieruchomość zabudowana jest murowanym, parterowym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o łącznej powierzchni użytkowej 61,62m2 oraz trzema budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 128 m2. Stanowi ja działka ewidencyjna nr 36/3 o powierzchni 0,1100 ha. 

Szczegóły na otodom.pl 

Kontakt telefoniczny w godzinach 8-16.

SZCZEGÓLNE WARUNKI PRZETARGI I AUKCJI

Pobierz: Operat_Kobylarnia / Szczegóły na  OTODOM.pl

kontakt: Olga Smolińska m: 451 530 903, e: os@kasnowski.pl

data dodania: 16.06.2023

Działka 3.500m2 – podkarpackie – 20.000 zł

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 611/1 o powierzchni 0,3516 ha.

Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym nr 0007 Przybówka, jednostka ewidencyjna 1807098_2 Wojaszówka, powiat krośnieński, województwo podkarpackie. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta numer KS1K/00115611/8.

Nieruchomość usytuowana jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej zagrodowej oraz terenów niezabudowanych: pasm pól i łąk, w kierunku południowym teren działki 613/1 jest zalesiony. Okolica cicha i spokojna. 

Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta niepielęgnowaną trawą. Kształt korzystny, przypominający prostokąt. Topografia niekorzystna, teren mocno pochyły, różnica rzędnych terenu wynosi ok. 10 m między północną a południowa granicą działki (wzniesienie w kierunku południowym). 

Zgodnie z danymi ewidencyjnymi parcela stanowi głównie pastwiska trwałe klasy III (0,2046 ha) oraz grunty orne o użytku i klasie bonitacyjnej RIIb (0,1270 ha), co oznacza, że są to grunty chronione. Przez środek działki z północy na południe biegnie wodociąg. Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojaszówka. Gmina Wojaszówka posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojaszówka zgodnie z którym opiniowana działka stanowi I Strefę Osadnictwa w terenach budownictwa wielofunkcyjnego mieszkalno – usługowego. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. 

Kontakt telefoniczny w godzinach 8-16.

SZCZEGÓLNE WARUNKI PRZETARGI I AUKCJI

Pobierz: Operat_Przybowka / Szczegóły na  OTODOM.pl

kontakt: Olga Smolińska, m: 451 530 903, e: os@kasnowski.pl

data dodania: 16.06.2023