kontakt

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Kowalczyka sprzeda:

prawo własności lokalu numer 33 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Solcu Kujawskim, przy ul. Żwirki i Wigury 3, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą numer KW BY1B/00168928/3 wraz z udziałem 5155/282710 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą numer KW BY1B/00133827/1 (którego opis i oszacowanie znajduje się w aktach sprawy na kartach od 146 do 164 akt, składnik nr 3.1 w spisie inwentarza, k. 145)

za cenę nie niższą niż 174.590 zł.

Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne jest tutaj: operat_ZW333_SOLEC

kontakt: Piotr Kasnowski, k: 604 974 712, m: pk@kasnowski.pl

Syndyk masy upadłości Jana Bończyka sprzeda:

100.000 akcji imiennych serii A o nr od 100.001 do 200.000

oraz

100.000 akcji imiennych serii C o nr 000.001 do 100.000

spółki ZUTEH RAIL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (KRS 0000548407)

za cenę 200.000 zł

kontakt: Piotr Kasnowski, k: 604 974 712, m: pk@kasnowski.pl

Syndyk masy upadłości Dariusza Kłosa sprzeda:

udział 1/8 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej murowanym parterowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z poddaszem nieużytkowym o pow. użytkowej 69,06m2, położonej w woj. kujawsko-pomorskim, powiecie inowrocławskim, gminie Kruszwica, o łącznej powierzchni 0,4814ha (w skład nieruchomości wchodzą działki o numerach 117/1 oraz 117/2).

za cenę nie mniejszą niż 12.313 zł

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne jest tutaj: operat_XGUp259.21

kontakt: Piotr Kasnowski, k: 604 974 712, m: pk@kasnowski.pl