kontakt
 • KASNOWSKI i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.j.

  to zespół radców prawnych i adwokatów świadczący kompleksowe rozwiązania z zakresu obsługi prawnej dla przedsiębiorstw i osób fizycznych na terenie całego kraju. Szczególne miejsce w naszej codziennej praktyce zajmuje obsługa procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe i zadośćuczynień za krzywdę.
  więcej

 • KASNOWSKI RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o.

  świadczy usługi doradztwa restrukturyzacyjnego, w tym pełnienia funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o jego zatwierdzenie oraz nadzorcy i zarządcy w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Spółka prowadzi również postępowania upadłościowe jako syndyk. Ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców zainteresowanych restrukturyzacją lub upadłością jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zainteresowanych oddłużeniem (upadłością konsumencką).
  więcej

 • KASNOWSKI Consulting

  na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oferuje usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń majątkowych i na życie. We współpracy z wiodącym polskim brokerem ubezpieczeniowym opracowujemy programy ubezpieczeniowe dla przedsiębiorstw wszystkich branż bez względu na zakres i obszar ich działalności. Ofertę kierujemy również do osób fizycznych zainteresowanych ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności cywilnej.
  więcej