kontakt

KASNOWSKI i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.j. to zespół radców prawnych i adwokatów świadczący usługi z zakresu obsługi prawnej dla przedsiębiorstw. Zajmujemy się obsługą procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz reprezentacją w postępowaniach sądowych. Istotną częścią naszej praktyki jest również bieżąca obsługa przedsiębiorstw oraz dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe i zadośćuczynień za krzywdę.

KASNOWSKI RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o. świadczy usługi doradztwa restrukturyzacyjnego, w tym pełnienia funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o jego zatwierdzenie oraz nadzorcy i zarządcy w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Spółka prowadzi również postępowania upadłościowe jako syndyk. Ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców zainteresowanych restrukturyzacją lub upadłością jak i osób fizycznych zainteresowanych oddłużeniem (upadłością konsumencką).

KRAC KASNOWSKI RACHUNKOWOŚĆ Sp. z o.o. koncentruje się na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, obsłudze kadrowo-płacowej przedsiębiorstw oraz doradztwie podatkowym. Spółka obsługuje wyłącznie podmioty prowadzące księgi rachunkowe (pełną księgowość).

Zapraszamy do kontaktu.

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00. Spotkania możliwe są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu, również w inne dni i poza standardowymi godzinami pracy.