kontakt

O nas

licencja MS nr 1063

KASNOWSKI RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o. pełniąc rolę syndyka, nadzorcy sądowego, nadzorcy układu i zarządcy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oferuje usługi związane oceną sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstw, wszczynaniem postępowań, reprezentacją w ich toku oraz pomocą prawną i rachunkową po ich zakończeniu.

Specjalizujemy się w postępowaniach o zatwierdzenie układu pozwalających na umorzenie zobowiązań do poziomu umożliwiającego ich obsługę.

Oferujemy również pełnienie funkcji likwidatora osobowych spółek prawa handlowego.

Dotychczas pomogliśmy w ogłoszeniu upadłości ponad 100 osobom na terenie całego kraju.

Sprawdź wykaz obecnie prowadzonych przez nas postępowań upadłościowych.