kontakt

O nas

licencja MS nr 1063

KASNOWSKI RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o. pełniąc rolę syndyka, nadzorcy sądowego, nadzorcy układu i zarządcy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oferuje usługi związane oceną sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstw, wszczynaniem postępowań, reprezentacją w ich toku oraz pomocą prawną i rachunkową po ich zakończeniu.

Dotychczas pomogliśmy w ogłoszeniu upadłości ponad 100 osobom na terenie całego kraju.

Oferujemy również pełnienie funkcji likwidatora spółek prawa handlowego.

Sprawdź wykaz prowadzonych przez nas postępowań.