kontakt

odszkodowania

Istotną część naszej praktyki stanowi doradztwo na etapie likwidacji szkód i dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień. Zajmujemy się przede wszystkim dochodzeniem zadośćuczynień za krzywdy powstałe w wyniku ciężkich wypadków komunikacyjnych. Specjalizujemy się również w odszkodowaniach związanych z utraconym zyskiem związanym z przerwą w działalności przedsiębiorstwa również w wyniku przewlekania postępowania likwidacyjnego przez zakłady ubezpieczeń.
Doświadczenie oraz stała współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi pozwala nam na kompleksową likwidację szkód o dużych rozmiarach (pożarowych, masowych) na terenie całego kraju.

Posiadamy doświadczenia w likwidacji ponad 3.400 szkód osobowych i majątkowych, wyegzekwowaliśmy ponad 69.000.000 zł w ramach postępowań odszkodowawczych na terenie całego kraju.

W przypadku szkód osobowych zapewniamy również finansowanie procesów sądowych a konsultacje w zakresie możliwości dochodzenia odszkodowania są bezpłatne.

Dochodzimy odszkodowań i zadośćuczynień związanych m.in. z:

 • wypadkiem komunikacyjnym,
 • pożarem przedsiębiorstwa i innymi szkodami majątkowymi,
 • utraconym zyskiem w wyniku przestoju działalności przedsiębiorstwa,
 • błędem w sztuce medycznej;
 • wypadkiem przy pracy,
 • naruszeniem dóbr osobistych,
 • niezgodnym z prawem działaniem organów państwa,
 • wyrządzeniem szkody przez osoby trzecie,
 • niewykonaniem umowy,
 • wyrządzeniem przez zarząd szkód spółce,
 • niewłaściwym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi,
 • działaniem wspólnot, spółdzielni i zarządców nieruchomościami,
 • pokrzywdzeniem członków rodziny zmarłego,
 • nieprawdziwymi oświadczeniami przy nabywaniu spółek,
 • służebnościami przesyłu,
 • bezumownym korzystaniem z rzeczy,
 • wywłaszczeniem,
 • naruszeniem posiadania,
 • nieuzasadnionym zastosowaniem „zasady proporcji,”
 • zmarnowanym urlopem,
 • niewykonaniem umowy ubezpieczenia przez zakład ubezpieczeń.
 • Zapraszamy do kontaktu.