kontakt

upadłość konsumencka

doradca restrukturyzacyjny licencja MS nr 1063 oraz 1653

Osobom fizycznym, które nie prowadzą obecnie działalności gospodarczej oferujemy kompleksową usługę przeprowadzenia postępowania upadłościowego od analizy sytuacji prawnej i finansowej dłużnika po ostateczne sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli.

Należy pamiętać, że brak majątku nie ma znaczenia dla możliwości ogłoszenia upadłości.

W skład kompleksowej usługi wchodzi:

 

  • ocena sytuacji prawnej i ekonomicznej dłużnika,
  • przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym przed sądem, wobec syndyka i wierzycieli,
  • pomoc w wykonywaniu obowiązków upadłego,
  • opracowanie propozycji planu spłat wierzycieli,
  • pomoc prawna i sprawozdawcza w toku wykonywania planu spłat.

Korzystając z kompleksowej usługi przeprowadzenia postępowania upadłościowego wspólnie z nami, ograniczasz ryzyko  oddalenia wniosku lub umorzenia postępowania, co może uniemożliwić złożenie ponownego wniosku w przyszłości.

Oferujemy również usługi na każdym z etapów postępowania z osobna.

Cennik usług

Cena usługi kompleksowej i usług pojedynczych uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy, sytuacji dłużnika i niezbędnego nakładu pracy. W szczególnych przypadkach usługi świadczone przez nas są nieodpłatne.

Ocena szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej i oddłużenie możliwa jest po bezpłatnej, wstępnej analizie sytuacji dłużnika. Niezbędne jest jednak spotkanie, na które już dziś zapraszamy.