kontakt

upadłość konsumencka

doradcy restrukturyzacyjni licencja MS nr 1063 oraz 1653

Osobom fizycznym, które nie prowadzą obecnie działalności gospodarczej oferujemy kompleksową usługę przeprowadzenia postępowania upadłościowego od analizy sytuacji prawnej i finansowej dłużnika po ostateczne sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli.

Należy pamiętać, że brak majątku nie ma znaczenia dla możliwości ogłoszenia upadłości.

W skład kompleksowej usługi wchodzi:

  • ocena sytuacji prawnej i ekonomicznej dłużnika,
  • przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym przed sądem, wobec syndyka i wierzycieli,
  • pomoc w wykonywaniu obowiązków upadłego,
  • opracowanie propozycji planu spłat wierzycieli,
  • pomoc prawna i sprawozdawcza w toku wykonywania planu spłat.