kontakt

W dniu 22.09.2022r. EUFORMA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszcz złożyła wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy.

Odpis obwieszczenia o złożeniu wniosku do pobrania tutaj.

data aktualizacji: 25.09.2023r.