doradca restrukturyzacyjny

licencja MS nr 1063


postępowanie upadłościowe


Oferujemy przedsiębiorstwom kompleksową analizę ich sytuacji prawnej i ekonomicznej, doradztwo na etapie podejmowania decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz pomoc przy jego sporządzeniu.


Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny jesteśmy uprawnieni do prowadzenia postępowań upadłościowych pełniąc funkcję syndyka.
broker ubezpieczeniowy   I    usługi prawne    I  upadłości i restrukturyzacje


KASNOWSKI RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o.

ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota