doradca restrukturyzacyjny

licencja MS nr 1063


upadłość konsumencka


Osobom fizycznym, które nie prowadzą obecnie działalności gospodarczej oferujemy kompleksową usługę przeprowadzenia postępowania upadłościowego od analizy sytuacji prawnej i finansowej dłużnika po ostateczne sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli.

Należy pamiętać, że brak majątku nie ma znaczenia dla możliwości ogłoszenia upadłości.


W skład kompleksowej usługi wchodzi:


- ocena sytuacji prawnej i ekonomicznej dłużnika,


- przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,


- reprezentacja w postępowaniu upadłościowym przed sądem, wobec syndyka i wierzycieli,


- pomoc w wykonywaniu obowiązków upadłego,


- opracowanie propozycji planu spłat wierzycieli,


- pomoc prawna i sprawozdawcza w toku wykonywania planu spłat.Korzystając z kompleksowej usługi przeprowadzenia postępowania upadłościowego wspólnie z nami, ograniczasz ryzyko  oddalenia wniosku lub umorzenia postępowania, co może uniemożliwić złożenie ponownego wniosku w przyszłości. 

Oferujemy również usługi na każdym z etapów postępowania z osobna.


Cena usługi kompleksowej i usług pojedynczych uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy, sytuacji dłużnika i niezbędnego nakładu pracy. W szczególnych przypadkach usługi świadczone przez nas są nieodpłatne.

Ocena szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej i oddłużenie możliwa jest po bezpłatnej, wstępnej analizie sytuacji dłużnika. Niezbędne jest jednak spotkanie, na które już dziś zapraszamy.broker ubezpieczeniowy   I    usługi prawne    I  upadłości i restrukturyzacje


KASNOWSKI RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o.

ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota