doradca restrukturyzacyjny

licencja MS nr 1063

 

o nas

KASNOWSKI RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o. pełniąc rolę syndyka, nadzorcy sądowego, nadzorcy układu i zarządcy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oferuje usługi związane oceną sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstw, wszczynaniem postępowań, reprezentacją w ich toku oraz pomocą prawną i rachunkową po ich zakończeniu.
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

oddłużenie osób fizycznych nie prowadzących działalności

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

postępowanie likwidacyjne


RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

postępowania układowe, przyśpieszone, o zatwierdzenie układu, sanacyjne

 


broker ubezpieczeniowy   I    usługi prawne    I  upadłości i restrukturyzacje


KASNOWSKI RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o.

ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota