broker ubezpieczeniowy

zezwolenie KNF nr 2196/15

nr w rejestrze brokerów 00002075/U


usługi


dla przedsiębiorstw

W ramach nieodpłatnej współpracy oferujemy:

- przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego,

- opracowanie programu ubezpieczeniowego,

- przeprowadzenie konkursu ofert i negocjacji z zakładami ubezpieczeń,

- sporządzenie rekomendacji ubezpieczeniowej,

- bieżącą obsługę programu, administrowanie zawartymi umowami i likwidację szkód.

Ponadto, naszym Klientom oferujemy obsługę prawną w zakresie ubezpieczeń nieodpłatnie świadczoną przez naszych radców prawnych. Korzystanie z usług brokera wpływa również na obniżenie kosztów obsługi prawnej w pozostałym zakresie.

Zawarcie umowy w zakresie brokerskich usług ubezpieczeniowych nie jest równoznaczne z obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach oferowanych przez nas.


dla osób fizycznych

Osobom fizycznym zainteresowanym ubezpieczeniem oferujemy bieżącą obsługę w zakresie ubezpieczeń mienia (domów, mieszkań, ruchomości), ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, Assistance), podróżnych oraz ubezpieczeń na życie. Gwarantujemy szeroki przegląd rynku i wyjaśnienie zapisów ogólnych warunków tak, by decyzja o wyborze ubezpieczyciela podjęta była świadomie i po wszechstronnej analizie warunków umowy.

Oferta bezpłatnej obsługi prawnej w zakresie ubezpieczeń kierowana jest również do osób fizycznych.

 

broker ubezpieczeniowy     I      usługi prawne      I    upadłości i restrukturyzacje


KASNOWSKI Consulting

ul. 11 Listopada 1A, 85-643 Bydgoszcz