broker ubezpieczeniowy

zezwolenie KNF nr 2196/15

nr w rejestrze brokerów 00002075/U


broker

We współpracy z jednym z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych oferujemy brokerską obsługę ubezpieczeniową podmiotom wszystkich branż. Doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi grupami kapitałowymi pozwala nam sprostać zarządzaniu ryzykiem w najbardziej skomplikowanych organizacyjnie przedsięwzięciach.

Współpraca z nami to nieodpłatne korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań dostosowywanych do potrzeb Klienta, doświadczenia ubezpieczeniowego oraz transferu istotnej części ryzyka decyzyjnego w zakresie lokowania ubezpieczeń na brokera. 

Dostosowujemy zakres ubezpieczenia do potrzeb poprzez określenie rzeczywistego zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową.

Zwiększamy bezpieczeństwo i pewność co do wykonania zobowiązania ubezpieczyciela w zakresie wypłaty należnego odszkodowania.

W odróżnieniu od agentów i multiagentów ubezpieczeniowych, którzy reprezentują poszczególne towarzystwa, jako broker, działamy w imieniu i na rzecz naszych Klientów, pozostając niezależnym doradcą w stosunkach z zakładami ubezpieczeń.

Działalność brokerska prowadzona jest na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 2196/16.


nieodpłatność usług

Współpraca w zakresie brokerskiej obsługi ubezpieczeniowej oraz usług dodatkowych jest nieodpłatna a sama usługa nie wpływa na koszt ubezpieczenia. W przypadku korzystania z naszych usług brokerskich oferujemy nieodpłatne usługi naszej Kancelarii w zakresie szeroko pojętego prawa ubezpieczeń.

Współpraca umożliwia również obniżenie kosztów obsługi prawnej świadczonej przez naszą Kancelarię w pozostałym zakresie.

 

broker ubezpieczeniowy     I      usługi prawne      I    upadłości i restrukturyzacje


KASNOWSKI Consulting

ul. 11 Listopada 1A, 85-643 Bydgoszcz