broker ubezpieczeniowy     I      usługi prawne      I    upadłości i restrukturyzacje


KASNOWSKI i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.j. to zespół radców prawnych i adwokatów świadczący kompleksowe rozwiązania z zakresu obsługi prawnej dla przedsiębiorstw i osób fizycznych na terenie całego kraju.

Szczególne miejsce w naszej codziennej praktyce zajmuje obsługa przedsiębiorstw oraz dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe i zadośćuczynień za krzywdę.


KASNOWSKI Consulting na podstawie zezwolenia KNF oferuje usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń majątkowych i na życie. 

We współpracy z wiodącym polskim brokerem ubezpieczeniowym opracowujemy programy ubezpieczeniowe dla przedsiębiorstw wszystkich branż bez względu na zakres i obszar ich działalności. Ofertę kierujemy również do osób fizycznych zainteresowanych ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności cywilnej.


KASNOWSKI RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o. świadczy usługi doradztwa restrukturyzacyjnego, w tym pełnienia funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o jego zatwierdzenie oraz nadzorcy i zarządcy w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Spółka prowadzi również postępowania upadłościowe jako syndyk.

Ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorców zainteresowanych restrukturyzacją jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zainteresowanych oddłużeniem (upadłością konsumencką).KASNOWSKI i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.j.
KASNOWSKI RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o.
KASNOWSKI Consulting
Bydgoszcz | 2017